Hobome vzw., wie zijn wij:

Sinds 40 jaar heeft Hobonia met veel enthousiasme en overgave de bekende Sinterklaasstoet in ons dorp Hoogboom georganiseerd.

Met steun vanuit Hobonia werd in 2013 de nieuwe vzw. “Hobome” opgericht, met als belangrijkste doelstelling “Het Sinterklaasgebeuren verder te organiseren en de toekomst hiervan zeker te stellen”, maar ook “om mensen, dorpsgenoten, bij elkaar te brengen”.

Daarom zetten we ons ook in om andere culturele activiteiten mee te ondersteunen of te (co)organiseren.

De dagdagelijkse werking wordt gegarandeerd door een bestuur dat bestaat uit 8 bestuursleden, maar ook met de zeer waardevolle inzet van een trouwe groep enthousiaste vrijwilligers en partner-organisaties.